top of page
image.png

Kvalitetu tvrtke DIZZ CONCEPT d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„Ulaganje u digitalizaciju poslovanja tvrtke Dizz Concept d.o.o. - kopija“ (NPOO.C1.1.2.R3-I2.01-V2.0739)

Projekt je odobren u sklopu natječaja „VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU“ (NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) s ciljem povećanja razine digitalne zrelosti tvrtke ulaganjem u uvođenje novih digitalnih rješenja u poslovanje izradom nove web stranice, kao i poboljšanje digitalnih vještina djelatnika, a što će ojačati kapacitete tvrtke za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.375,00 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.886,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 19.02.2024. – 19.02.2025.

Kontakt osoba:

 • Darko Špiljarić, direktor

 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 484 1111

 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@dizzconcept.com


Kontakt relevantnih institucija:
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (https://planoporavka.gov.hr/)


 

Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.: Financira Europska unija – Next Generation EU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost DIZZ CONCEPT d.o.o., Ulica kneza Branimira 71A, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kvalitetu DIZZ CONCEPT d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naše projekte

Screenshot 2023-04-14 at 11.36.11.png
FINANCIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA za izvršenje projekta izrade interijerskih elemenata postava

„Čuvar baštine kao katalizator razvoja , istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“

Naziv korisnika:

DIZZ CONCEPT, d.o.o. Zagreb, Kneza Branimira 71a

Ukupna vrijednost: do maksimalnog iznosa 240.000 €

Razdoblje provedbe: 30.12.2022. do 30.03.2024.

 

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ U SKLOPU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020.

Kontakt osoba: Darko Špiljarić, direktor

T. 01 484 1111, info@dizzconcept.com

 

Kontakt osoba za više informacija:

Darko Špiljarić, direktor | +385 1 484 11 11 |

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

eu fondovi.jpg
Internacionalizacija poslovanja poduzeća Dizz Concept 
-  ORGATEC 2022

 

 Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014 – 2020.g.

Kratki opis projekta

Ovim projektom tvrtka dizz Concept  prezentira svoj inovativni proizvod Office Shell,  koji predstavlja  jedinstveno  rješenje  za povećanje produktivnosti i  poboljšanje uvjeta rada  u uredima otvorenog tipa, aktivnim sudjelovanjem   na međunarodnom sajmu namještaja i opremom za ured   Orgatec 2022.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projekt je odobren u svrhu internacionalizacije  poslovanja tvrtke Dizz Concept,  jačanja brenda , povećanja obima proizvodnje i prezentacije Hrvatske kao zemlje znanja.


Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja smatrat će se

 •          Povećanje ukupnog godišnjeg  prihoda

 •          Povećanje udjela prodaje na inozemnim tržištima  u ukupnom prihodu

 •          Pronalaženje partnera za proizvodnju i distribuciju proizvoda Office Shell.


Ukupna vrijednost projekta:

Prihvatljivi trošak iznosi 160.900,00 kune od čega je intenzitet potpore 135.156,00 kuna.
 

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.10.2020. do 01.12.2022.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Darko Špiljarić, direktor | +385 1 484 11 11 |

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

eu fondovi.jpg
Ulaganje s ciljem unapređenja proizvodnje inovativnog namještaja

 

 

​Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kratki opis projekta

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja u cilju zadovoljstva kupaca i dobavljača. Predmetnom investicijom tvrtka DIZZ CONCEPT d.o.o. je uložila u:

 • materijalnu imovinu radi jačanja proizvodnih kapaciteta proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, te

 • hardversko-softverska rješenja

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je povećati konkurentnost poduzeća kroz proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice što će dovesti do rasta i razvoja hrvatskih MSP-a, kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima. Istovremeno, stvorit će se preduvjeti za rast prihoda od prodaje te očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta.

Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do:

 • Povećanja produktivnost.

 • Povećanja proizvodnih kapaciteta.

 • Uklanjanja uskih grla u proizvodnji.

 • Smanjenja ovisnost o vanjskim dobavljačima.

 • Povećanje ukupnih kompetencija tvrtke kroz edukacije radnika.

 • Povećanja resursne učinkovitosti u smislu manje potrošnje goriva, smanjenja CO2/kg i ugljičnog otiska, uštede energije za rasvjetu/grijanje/hlađenje, te manje potrošnje materijala.

 • Rasta prihoda od prodaje.

 • Očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranje novih.

Ukupna vrijednost projekta: 301.811,05 kuna od kojih je 182.066,40 kn bespovratno

 

Razdoblje provedbe projekta: od 02.10. do 01.12.2017.

Kontakt osoba za više informacija: Darko Špiljarić, direktor | +385 1 484 11 11 | info@dizzconcept.com

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

eu fondovi.jpg
Internacionalizacija poslovanja poduzeća Dizz Concept

 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014 – 2020.g.

Kratki opis projekta

Projekt je odobren u smislu jačanja brenda na inozemnom tržištu internacionalizacijom poslovanja i povećanja obima proizvodnje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je izlazak na nova tržišta i zauzimanje većeg tržišnog udjela na postojećim vanjskim tržištima.


Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja

 • Ojačat će brend Dizz Concept na inozemnom tržištu

 • Povećat će se obima proizvodnje i prihoda

 • Porast će prihoda od prodaje na inozemnom tržištu

 • Otvorit će se nova radna mjesta


Ukupna vrijednost projekta: prihvatljivi trošak iznosi 496.464,00 kune od čega je intenzitet potpore 417.030,60 kuna.
 

Razdoblje provedbe projekta: od 02.05 2017. do 31.01.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija: Darko Špiljarić, direktor | +385 1 484 11 11 | info@dizzconcept.com

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr

HB.jpg
Zajam iz programa COVID-19

 

 

HAMAG – BICRO stavio je na raspolaganje korisniku DIZZ CONCEPT,d.o.o.  novčana sredstva iz zajma za obrtna sredstva iz programa Covid 19  namijenjenih subjektima malog gospodarstva.

Zajam se financira iz sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Operativnim programom konkurentnosti i kohezije  (OPKK) 2014-2020.

iznos zajma: 750.000,00 kn (sedamstotinapedesettisućakuna)

Poticajna kamatna stopa i potpora male vrijednosti: Zajam iz ovog ugovora sukladno Uredbi Komisije EU  broj 1407/2013, članak 107. i 108. Ugovora o financiranju Europske unije de minimis potpore, sukladno  st. 2.  zajam je plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

Razdoblje trajanja zajma: do 60 mjeseci od 26.08.2020.

Namjena: obrtna sredstva

Kontakt osoba za više informacija: Darko Špiljarić, direktor | +385 1 484 11 11 | 

Više informacija na www.hamagbicro.hr

bottom of page