top of page

DIZZ PROIZVODI

Inspiraciju nalazimo u novim materijalima i tehnologijama, kao i u ljudskom ponašanju.  Ovdje možete pronaći naše nagrađivane proizvode koji su postali dio naše trajne kolekcije.

POP-UP KUHINJA PIA

KUHINJSKI BLOK ZA VANJSKE PROSTORE NOTA

LIR

TAM SIM

DR.ZAK

WORM

LIND

PLUS

PAXX

ASTON

ELMO

LING

DAN

VISIO

NU

KAMARA

TAM SIM

WOOD

bottom of page